loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Portugal: Verboden toegangVerkeersbord uit Portugal: Auto's verbodenVerkeersbord uit Portugal: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Portugal: Fietsers, brommers en motors verbodenVerkeersbord uit Portugal: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Portugal: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Portugal: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Portugal: Brommers verbodenVerkeersbord uit Portugal: Motors verbodenVerkeersbord uit Portugal: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Portugal: Verkeersbord uit Portugal: Tractors verbodenVerkeersbord uit Portugal: Aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Portugal: Vrachtwagens en aanhangwagens verbodenVerkeersbord uit Portugal: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Portugal: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Portugal: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Portugal: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Portugal: Inhalen verboden voor motorsVerkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbod voor motorsVerkeersbord uit Portugal: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Portugal: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Portugal: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Portugal: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Portugal: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Portugal: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Portugal: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Portugal: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Portugal: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Portugal: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Portugal: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Portugal: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Portugal: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Portugal: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Portugal: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Portugal: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/fietser'>Fietsers</a>, <a href='/nl/portugal/overzicht/bromfiets'>brommers</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>motors</a> verboden.

Fietsers, brommers en motors verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/portugal/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a> verboden.

Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/portugal/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a>, <a href='/nl/portugal/overzicht/bromfiets'>brommers</a>, <a href='/nl/portugal/overzicht/vee'>vee</a> of <a href='/nl/portugal/overzicht/handkar'>handkarren</a> verboden.

Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/aanhangwagen'>Aanhangwagens</a> verboden.

Aanhangwagens verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> en <a href='/nl/portugal/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagens</a> verboden.

Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Minder <a href='/nl/portugal/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Gebruik van de <a href='/nl/portugal/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het verbod om de <a href='/nl/portugal/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>motors</a>.

Inhalen verboden voor motors.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/portugal/overzicht/motorfiets'>motors</a>.

Einde van het inhaalverbod voor motors.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van het <a href='/nl/portugal/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/portugal/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/portugal/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/portugal/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Portugal: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met <a href='/nl/portugal/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met <a href='/nl/portugal/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met <a href='/nl/portugal/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen met een <a href='/nl/portugal/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Portugal: <a href='/nl/portugal/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Portugal: Begin van een <a href='/nl/portugal/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/portugal/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Portugal: Einde van de <a href='/nl/portugal/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/portugal/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Portugal: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.