loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor overstekende herten

Waarschuwing voor overstekende herten


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een beweegbare brug

Waarschuwing voor een beweegbare brug


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Servië: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Servië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een bocht naar rechts

Waarschuwing voor een bocht naar rechts


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kade of oever

Waarschuwing voor een kade of oever


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een zachte berm

Waarschuwing voor een zachte berm


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor verkeersopstoppingen

Waarschuwing voor verkeersopstoppingen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt


Verkeersbord uit Servië: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Servië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Servië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Servië: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Servië: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Servië: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Servië: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Servië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Servië: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Servië: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Servië: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Servië: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Servië: Links of rechts passeren verplicht

Links of rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Servië: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Servië: Verplichte richting van de rotonde

Verplichte richting van de rotonde


Verkeersbord uit Servië: Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Servië: Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht

Rechtdoor rijden of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Servië: Verplicht naar links

Verplicht naar links


Verkeersbord uit Servië: Verplicht naar rechts

Verplicht naar rechts


Verkeersbord uit Servië: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Servië: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Servië: Einde van het pad voor fietsers

Einde van het pad voor fietsers


Verkeersbord uit Servië: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Servië: Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers

Einde van het opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers


Verkeersbord uit Servië: Verplicht pad voor ruiters

Verplicht pad voor ruiters


Verkeersbord uit Servië: Einde van het pad voor ruiters

Einde van het pad voor ruiters


Verkeersbord uit Servië: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Servië: Einde van het pad voor voetgangers

Einde van het pad voor voetgangers


Verkeersbord uit Servië: Verplicht sneeuwkettingen plaatsen

Verplicht sneeuwkettingen plaatsen


Verkeersbord uit Servië: Verplicht sneeuwkettingen verwijderen

Verplicht sneeuwkettingen verwijderen


Verkeersbord uit Servië: Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)

Verplicht sneller rijden dan aangegeven (minimum snelheid)


Verkeersbord uit Servië: Einde van de minimumsnelheid

Einde van de minimumsnelheid

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Servië: Bussen verboden

Bussen verboden


Verkeersbord uit Servië: Auto's verboden

Auto's verboden


Verkeersbord uit Servië: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Servië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Servië: Handkarren verboden

Handkarren verboden


Verkeersbord uit Servië: Paardenkarren verboden

Paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Servië: Brommers verboden

Brommers verboden


Verkeersbord uit Servië: Motors verboden

Motors verboden


Verkeersbord uit Servië: Motors en auto's verboden

Motors en auto's verboden


Verkeersbord uit Servië: Motors, auto's en paardenkarren verboden

Motors, auto's en paardenkarren verboden


Verkeersbord uit Servië: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Servië: Tractors verboden

Tractors verboden


Verkeersbord uit Servië: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Servië: Vrachtwagens met aanhangwagen verboden

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden


Verkeersbord uit Servië: Minder afstand houden dan aangegeven verboden

Minder afstand houden dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Gebruik van de claxon verboden

Gebruik van de claxon verboden


Verkeersbord uit Servië: Einde van het verbod om de claxon te gebruiken

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken


Verkeersbord uit Servië: Inhalen verboden

Inhalen verboden


Verkeersbord uit Servië: Einde van het inhaalverbod

Einde van het inhaalverbod


Verkeersbord uit Servië: Inhalen verboden voor vrachtwagens

Inhalen verboden voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Servië: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens


Verkeersbord uit Servië: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Servië: Einde van de snelheidslimiet

Einde van de snelheidslimiet


Verkeersbord uit Servië: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Servië: Einde van de zone met snelheidslimiet

Einde van de zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Servië: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Servië: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Servië: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met explosieve materialen verboden

Voertuigen met explosieve materialen verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen langer dan aangegeven verboden

Voertuigen langer dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen breder dan aangegeven verboden

Voertuigen breder dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Servië: Verboden toegang (controlepost)

Verboden toegang (controlepost)


Verkeersbord uit Servië: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Servië: Parkeren verboden op even datums

Parkeren verboden op even datums


Verkeersbord uit Servië: Parkeren verboden voor fietsers en brommers

Parkeren verboden voor fietsers en brommers


Verkeersbord uit Servië: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Servië: Begin van een zone waar parkeren verboden is

Begin van een zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Servië: Einde van de zone waar parkeren verboden is

Einde van de zone waar parkeren verboden is


Verkeersbord uit Servië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een bebouwde kom

Begin van een bebouwde kom


Verkeersbord uit Servië: Einde van de bebouwde kom

Einde van de bebouwde kom


Verkeersbord uit Servië: Verkeersdrempel

Verkeersdrempel


Verkeersbord uit Servië: Een doodlopende weg

Een doodlopende weg


Verkeersbord uit Servië: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de richtingen van het kruispunt

Informatie over de richtingen van het kruispunt


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de volgende afrit

Informatie over de volgende afrit


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de richtingen van de rotonde

Informatie over de richtingen van de rotonde


Verkeersbord uit Servië: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Servië: Einde van de autoweg

Einde van de autoweg


Verkeersbord uit Servië: Overzicht van de rijstroken en hun richting

Overzicht van de rijstroken en hun richting


Verkeersbord uit Servië: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Servië: Einde van een rijstrook

Einde van een rijstrook


Verkeersbord uit Servië: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Servië: Einde van de autosnelweg

Einde van de autosnelweg


Verkeersbord uit Servië: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Servië: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Servië: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Servië: Parkeren enkel toegestaan als u betaalt

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt


Verkeersbord uit Servië: Begin van een zone voor voetgangers

Begin van een zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Servië: Einde van de zone voor voetgangers

Einde van de zone voor voetgangers


Verkeersbord uit Servië: Te volgen route om links af te slaan

Te volgen route om links af te slaan


Verkeersbord uit Servië: Begin van een voorrangsweg

Begin van een voorrangsweg


Verkeersbord uit Servië: Einde van de voorrangsweg

Einde van de voorrangsweg


Verkeersbord uit Servië: Begin van een woonerf

Begin van een woonerf


Verkeersbord uit Servië: Einde van de woonwijk

Einde van de woonwijk


Verkeersbord uit Servië: Curve van de hoofdweg

Curve van de hoofdweg


Verkeersbord uit Servië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven


Verkeersbord uit Servië: Trajectcontrole

Trajectcontrole


Verkeersbord uit Servië: Nationale snelheidslimieten

Nationale snelheidslimieten


Verkeersbord uit Servië: Aanbevolen snelheid

Aanbevolen snelheid