loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Servië: Bussen verbodenVerkeersbord uit Servië: Auto's verbodenVerkeersbord uit Servië: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Servië: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Servië: Handkarren verbodenVerkeersbord uit Servië: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Servië: Brommers verbodenVerkeersbord uit Servië: Motors verbodenVerkeersbord uit Servië: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Servië: Verkeersbord uit Servië: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Servië: Tractors verbodenVerkeersbord uit Servië: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Servië: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Servië: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Gebruik van de claxon verbodenVerkeersbord uit Servië: Einde van het verbod om de claxon te gebruikenVerkeersbord uit Servië: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Servië: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Servië: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Servië: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Servië: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Servië: Einde van de maximumsnelheidVerkeersbord uit Servië: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Servië: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Servië: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Servië: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Servië: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen met explosieve materialen verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Servië: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Servië: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Servië: Verkeersbord uit Servië: Verkeersbord uit Servië: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Servië: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Servië: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Servië: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Servië: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/servie/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/handkar'>Handkarren</a> verboden.

Handkarren verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/servie/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/motorfiets'>Motors</a>, <a href='/nl/servie/overzicht/auto'>auto's</a> en <a href='/nl/servie/overzicht/paardenkar'>paardenkarren</a> verboden.

Motors, auto's en paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/servie/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Minder <a href='/nl/servie/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Gebruik van de <a href='/nl/servie/overzicht/claxon'>claxon</a> verboden.

Gebruik van de claxon verboden.


Verkeersbord uit Servië: Einde van het verbod om de <a href='/nl/servie/overzicht/claxon'>claxon</a> te gebruiken.

Einde van het verbod om de claxon te gebruiken.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Einde van het <a href='/nl/servie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/servie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Servië: Einde van het <a href='/nl/servie/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/servie/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/servie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/servie/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Servië: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Servië: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Servië: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met <a href='/nl/servie/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met <a href='/nl/servie/overzicht/adr'>explosieve materialen</a> verboden.

Voertuigen met explosieve materialen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met <a href='/nl/servie/overzicht/adr'>vervuilde vloeistoffen</a> verboden.

Voertuigen met vervuilde vloeistoffen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen met een <a href='/nl/servie/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Servië: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden op <b>even</b> datums.

Parkeren verboden op even datums.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden voor <a href='/nl/servie/overzicht/fietser'>fietsers</a> en <a href='/nl/servie/overzicht/bromfiets'>brommers</a>.

Parkeren verboden voor fietsers en brommers.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Servië: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.