loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom.Einde van de bebouwde kom.Verkeersdrempel.Een doodlopende weg.Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.Informatie over de richtingen van het kruispunt.Informatie over de volgende afrit.Informatie over de bestemming van de oprit.Informatie over de richtingen van de rotonde.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Einde van een rijstrook.Einde van een rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Te volgen route om links af te slaan.Begin van een voorrangsweg.Einde van de voorrangsweg.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Curve van de hoofdweg.Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.Trajectcontrole.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.
Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Informatie over de volgende afrit.

Informatie over de volgende afrit.


Informatie over de volgende afrit.

Informatie over de volgende afrit.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Informatie over de richtingen van de rotonde.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Te volgen route om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van de voorrangsweg.

Einde van de voorrangsweg.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.