loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Servië: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Servië: VerkeersdrempelVerkeersbord uit Servië: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Servië: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Servië: Informatie over de richtingen van het kruispuntVerkeersbord uit Servië: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Servië: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Servië: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Servië: Begin van een autowegVerkeersbord uit Servië: Einde van de autowegVerkeersbord uit Servië: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Servië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Servië: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Servië: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Servië: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Servië: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Servië: Verkeersbord uit Servië: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Servië: Parkeren enkel toegestaan als u betaaltVerkeersbord uit Servië: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Servië: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Servië: Verkeersbord uit Servië: Begin van een voorrangswegVerkeersbord uit Servië: Einde van de voorrangswegVerkeersbord uit Servië: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Servië: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Servië: Curve van de hoofdwegVerkeersbord uit Servië: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang gevenVerkeersbord uit Servië: TrajectcontroleVerkeersbord uit Servië: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Servië: Adviessnelheid
Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.Verkeersbord uit Servië: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de <b>richtingen</b> van het <a href='/nl/servie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Informatie over de richtingen van het kruispunt.


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de volgende <a href='/nl/servie/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/servie/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Servië: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/servie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Servië: Overzicht van de <a href='/nl/servie/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Servië: Einde van een <a href='/nl/servie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Servië: Einde van een <a href='/nl/servie/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> enkel toegestaan als u <a href='/nl/servie/overzicht/parkeerautomaat'>betaalt</a>.

Parkeren enkel toegestaan als u betaalt.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Servië: Te volgen <b>route</b> om links af te slaan.

Te volgen route om links af te slaan.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Begin van een voorrangsweg.


Verkeersbord uit Servië: Einde van de <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangsweg'>voorrangsweg</a>.

Einde van de voorrangsweg.


Verkeersbord uit Servië: Begin van een <a href='/nl/servie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Servië: Einde van het <a href='/nl/servie/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.


Verkeersbord uit Servië: Curve van de <b>hoofdweg</b>.

Curve van de hoofdweg.


Verkeersbord uit Servië: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/trajectcontrole'>Trajectcontrole</a>.