loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Servië: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Servië: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechtsVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een zachte bermVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor filesVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/servie/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/servie/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/servie/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Servië: <a href='/nl/servie/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/servie/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/servie/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/servie/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs rechts.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs rechts.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <b>zachte</b> <a href='/nl/servie/overzicht/berm'>berm</a>.

Waarschuwing voor een zachte berm.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor <a href='/nl/servie/overzicht/file'>files</a>.

Waarschuwing voor files.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/servie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/servie/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/servie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/servie/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een <a href='/nl/servie/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Servië: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.