loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Zweden: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Zweden: Links of rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Zweden: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Zweden: Verplichte richting van de rotondeVerkeersbord uit Zweden: Verplicht naar linksVerkeersbord uit Zweden: Verplichte rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Zweden: Einde van de rijstrook voor bussenVerkeersbord uit Zweden: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht pad voor ruitersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht pad voor voetgangersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsersVerkeersbord uit Zweden: Verplicht pad voor sneeuwscooters
Verkeersbord uit Zweden: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Zweden: <b>Links of rechts passeren</b> verplicht.

Links of rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Zweden: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Zweden: Verplichte richting van de <a href='/nl/zweden/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht naar <b>links</b>.

Verplicht naar links.


Verkeersbord uit Zweden: Verplichte <a href='/nl/zweden/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Verplichte rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/busstrook'>rijstrook voor bussen</a>.

Einde van de rijstrook voor bussen.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <a href='/nl/zweden/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/zweden/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <b>opgesplitst</b> pad voor <a href='/nl/zweden/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht opgesplitst pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <a href='/nl/zweden/overzicht/ruiterspad'>pad voor ruiters</a>.

Verplicht pad voor ruiters.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <a href='/nl/zweden/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.

Verkeersbord uit Zweden: Verplicht <b>gemeenschappelijk</b> pad voor <a href='/nl/zweden/overzicht/voetganger'>voetgangers</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Verplicht gemeenschappelijk pad voor voetgangers en fietsers.


Verkeersbord uit Zweden: Verplicht pad voor <a href='/nl/zweden/overzicht/sneeuwscooter'>sneeuwscooters</a>.

Verplicht pad voor sneeuwscooters.