loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Zweden: Verboden toegangVerkeersbord uit Zweden: Auto's verbodenVerkeersbord uit Zweden: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Zweden: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Zweden: Paardenkarren verbodenVerkeersbord uit Zweden: Ruiters verbodenVerkeersbord uit Zweden: Brommers verbodenVerkeersbord uit Zweden: Motors verbodenVerkeersbord uit Zweden: Motors en auto's verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Zweden: Tractors verbodenVerkeersbord uit Zweden: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Zweden: Vrachtwagens met aanhangwagen verbodenVerkeersbord uit Zweden: Sneeuwscooters verbodenVerkeersbord uit Zweden: Minder afstand houden dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Inhalen verbodenVerkeersbord uit Zweden: Einde van het inhaalverbodVerkeersbord uit Zweden: Inhalen verboden voor vrachtwagensVerkeersbord uit Zweden: Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagensVerkeersbord uit Zweden: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Zweden: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Zweden: Einde van de zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Zweden: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen met gevaarlijke goederen verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voertuigen langer dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voertuigen zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Voertuigen breder dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Zweden: Verboden toegang (controlepost)Verkeersbord uit Zweden: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Zweden: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Zweden: Begin van een zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Zweden: Einde van de zone waar parkeren verboden isVerkeersbord uit Zweden: Spijkerbanden verboden
Verkeersbord uit Zweden: Verboden toegang.

Verboden toegang.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/auto'>Auto's</a> verboden.

Auto's verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/zweden/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/paardenkar'>Paardenkarren</a> verboden.

Paardenkarren verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/ruiter'>Ruiters</a> verboden.

Ruiters verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/bromfiets'>Brommers</a> verboden.

Brommers verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/motorfiets'>Motors</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/auto'>auto's</a> verboden.

Motors en auto's verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/tractor'>Tractors</a> verboden.

Tractors verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> met <a href='/nl/zweden/overzicht/aanhangwagen'>aanhangwagen</a> verboden.

Vrachtwagens met aanhangwagen verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/sneeuwscooter'>Sneeuwscooters</a> verboden.

Sneeuwscooters verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Minder <a href='/nl/zweden/overzicht/volgafstand'>afstand</a> houden dan aangegeven verboden.

Minder afstand houden dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden.

Inhalen verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van het <a href='/nl/zweden/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a>.

Einde van het inhaalverbod.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/inhalen'>Inhalen</a> verboden voor <a href='/nl/zweden/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Inhalen verboden voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van het <a href='/nl/zweden/overzicht/inhalen'>inhaalverbod</a> voor <a href='/nl/zweden/overzicht/vrachtwagen'>vrachtwagens</a>.

Einde van het inhaalverbod voor vrachtwagens.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zweden/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zweden/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Einde van de zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Zweden: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen met <a href='/nl/zweden/overzicht/adr'>gevaarlijke goederen</a> verboden.

Voertuigen met gevaarlijke goederen verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen <b>langer</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen langer dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen met een <a href='/nl/zweden/overzicht/asdruk'>asgewicht</a> <b>zwaarder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen met een asgewicht zwaarder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Voertuigen <b>breder</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen breder dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Verboden toegang (controlepost).

Verboden toegang (controlepost).


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Begin van een zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> waar <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeren'>parkeren</a> verboden is.

Einde van de zone waar parkeren verboden is.


Verkeersbord uit Zweden: <b>Spijkerbanden</b> verboden.

Spijkerbanden verboden.