loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Zweden: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Zweden: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zweden: Verplichte richting van de rotonde
Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/zweden/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zweden: Verplichte richting van de <a href='/nl/zweden/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Verplichte richting van de rotonde.