loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbordVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor zwijnen op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor overstekende hertenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor wilde paarden op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor elanden op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor rendieren op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor schapen op de wegVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een beweegbare brugVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispuntVerkeersbord uit Zweden: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Zweden: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een bocht naar rechtsVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna linksVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een kade of oeverVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor skiërsVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>gevaar</b> met geen specifiek verkeersbord.

Waarschuwing voor een gevaar met geen specifiek verkeersbord.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>zwijnen</a> op de weg.

Waarschuwing voor zwijnen op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>overstekende herten</a>.

Waarschuwing voor overstekende herten.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>wilde paarden</a> op de weg.

Waarschuwing voor wilde paarden op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>elanden</a> op de weg.

Waarschuwing voor elanden op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>rendieren</a> op de weg.

Waarschuwing voor rendieren op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wildaanrijding'>schapen</a> op de weg.

Waarschuwing voor schapen op de weg.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een beweegbare <a href='/nl/zweden/overzicht/brug'>brug</a>.

Waarschuwing voor een beweegbare brug.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een ongecontroleerd <a href='/nl/zweden/overzicht/kruispunt'>kruispunt</a>.

Waarschuwing voor een ongecontroleerd kruispunt.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/zweden/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/zweden/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar rechts.

Waarschuwing voor een bocht naar rechts.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst rechts daarna links.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst rechts daarna links.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/zweden/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/kade'>kade</a> of oever.

Waarschuwing voor een kade of oever.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor <a href='/nl/zweden/overzicht/skien'>skiërs</a>.

Waarschuwing voor skiërs.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een <a href='/nl/zweden/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Zweden: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.