loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een bebouwde komVerkeersbord uit Zweden: Einde van de bebouwde komVerkeersbord uit Zweden: Oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Zweden: Een doodlopende wegVerkeersbord uit Zweden: Omleiding voor voertuigen die niet mogen passerenVerkeersbord uit Zweden: Informatie over de volgende afritVerkeersbord uit Zweden: Begin van een autowegVerkeersbord uit Zweden: Einde van de autowegVerkeersbord uit Zweden: Overzicht van de rijstroken en hun richtingVerkeersbord uit Zweden: Einde van een rijstrookVerkeersbord uit Zweden: Verkeersbord uit Zweden: Verkeersbord uit Zweden: Verkeersbord uit Zweden: Begin van een nieuwe rijstrookVerkeersbord uit Zweden: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Zweden: Einde van de autosnelwegVerkeersbord uit Zweden: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Zweden: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Zweden: Begin van een parkeerzoneVerkeersbord uit Zweden: Einde van de parkeerzoneVerkeersbord uit Zweden: Verkeersbord uit Zweden: Verkeersbord uit Zweden: Begin van een voetgangerszoneVerkeersbord uit Zweden: Einde van de voetgangerszoneVerkeersbord uit Zweden: Begin van een woonerfVerkeersbord uit Zweden: Einde van het woonerfVerkeersbord uit Zweden: Nationale maximumsnelhedenVerkeersbord uit Zweden: AdviessnelheidVerkeersbord uit Zweden: Einde van de adviessnelheid
Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Begin van een bebouwde kom.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/bebouwde-kom'>bebouwde kom</a>.

Einde van de bebouwde kom.



Verkeersbord uit Zweden: <b>Omleiding</b> voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Verkeersbord uit Zweden: Informatie over de volgende <a href='/nl/zweden/overzicht/afrit'>afrit</a>.

Informatie over de volgende afrit.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Einde van de autoweg.


Verkeersbord uit Zweden: Overzicht van de <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van een <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Einde van een rijstrook.


Verkeersbord uit Zweden: Twee <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> die worden <b>samengevoegd</b>.

Twee rijstroken die worden samengevoegd.


Verkeersbord uit Zweden: Overzicht van de <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Zweden: Overzicht van de <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstroken</a> en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <b>nieuwe</b> <a href='/nl/zweden/overzicht/rijstrook'>rijstrook</a>.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Einde van de autosnelweg.


Verkeersbord uit Zweden: Weg met <a href='/nl/zweden/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Zweden: <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <b>parkeerzone</b>.

Begin van een parkeerzone.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <b>parkeerzone</b>.

Einde van de parkeerzone.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeerschijf'>beperkte parkeertijd</a>.

Begin van een zone met beperkte parkeertijd.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/zweden/overzicht/parkeerschijf'>beperkte parkeertijd</a>.

Einde van de zone met beperkte parkeertijd.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Begin van een voetgangerszone.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/voetgangerszone'>voetgangerszone</a>.

Einde van de voetgangerszone.


Verkeersbord uit Zweden: Begin van een <a href='/nl/zweden/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Begin van een woonerf.


Verkeersbord uit Zweden: Einde van het <a href='/nl/zweden/overzicht/woonerf'>woonerf</a>.

Einde van het woonerf.



Verkeersbord uit Zweden: Einde van de <a href='/nl/zweden/overzicht/adviessnelheid'>adviessnelheid</a>.