loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Begin van een bebouwde kom.Einde van de bebouwde kom.Oversteekplaats voor voetgangers.Een doodlopende weg.Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.Informatie over de volgende afrit.Begin van een autoweg.Einde van de autoweg.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Einde van een rijstrook.Twee rijstroken die worden samengevoegd.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Overzicht van de rijstroken en hun richting.Begin van een nieuwe rijstrook.Begin van een autosnelweg.Einde van de autosnelweg.Weg met eenrichtingsverkeer.Parkeren is toegestaan.Begin van een parkeerzone.Begin van een zone met beperkte parkeertijd.Einde van de zone met beperkte parkeertijd.Begin van een voetgangerszone.Einde van de voetgangerszone.Begin van een woonerf.Einde van het woonerf.Nationale maximumsnelheden.Adviessnelheid.Einde van de adviessnelheid.
Begin van een bebouwde kom.

Begin van een bebouwde kom.


Einde van de bebouwde kom.

Einde van de bebouwde kom.


Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.

Omleiding voor voertuigen die niet mogen passeren.


Informatie over de volgende afrit.

Informatie over de volgende afrit.


Begin van een autoweg.

Begin van een autoweg.


Einde van de autoweg.

Einde van de autoweg.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Einde van een rijstrook.

Einde van een rijstrook.


Twee rijstroken die worden samengevoegd.

Twee rijstroken die worden samengevoegd.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Overzicht van de rijstroken en hun richting.

Overzicht van de rijstroken en hun richting.


Begin van een nieuwe rijstrook.

Begin van een nieuwe rijstrook.


Begin van een autosnelweg.

Begin van een autosnelweg.


Einde van de autosnelweg.

Einde van de autosnelweg.


Weg met eenrichtingsverkeer.

Parkeren is toegestaan.

Parkeren is toegestaan.


Begin van een parkeerzone.

Begin van een parkeerzone.


Begin van een zone met beperkte parkeertijd.

Begin van een zone met beperkte parkeertijd.


Einde van de zone met beperkte parkeertijd.

Einde van de zone met beperkte parkeertijd.


Begin van een voetgangerszone.

Begin van een voetgangerszone.


Einde van de voetgangerszone.

Einde van de voetgangerszone.


Begin van een woonerf.

Begin van een woonerf.


Einde van het woonerf.

Einde van het woonerf.


Nationale maximumsnelheden.

Nationale maximumsnelheden.