loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor vee op de weg

Waarschuwing voor vee op de weg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor schapen op de weg

Waarschuwing voor schapen op de weg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een verkeersdrempel

Waarschuwing voor een verkeersdrempel


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een slecht wegdek

Waarschuwing voor een slecht wegdek


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor kinderen

Waarschuwing voor kinderen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verderop moet u voorrang geven

Verderop moet u voorrang geven


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang verderop

Stop en geef voorrang verderop


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor hevige zijwind

Waarschuwing voor hevige zijwind


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een U-bocht

Waarschuwing voor een U-bocht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een bocht naar links

Waarschuwing voor een bocht naar links


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor bochten

Waarschuwing voor bochten


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor fietsers

Waarschuwing voor fietsers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een duik in de weg

Waarschuwing voor een duik in de weg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor vallende stenen

Waarschuwing voor vallende stenen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een beperkte hoogte

Waarschuwing voor een beperkte hoogte


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor ruiters

Waarschuwing voor ruiters


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een versmalling

Waarschuwing voor een versmalling


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts

Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor voetgangers

Waarschuwing voor voetgangers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een wegversmalling

Waarschuwing voor een wegversmalling


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs links

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor wegenwerken

Waarschuwing voor wegenwerken


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een glad wegdek

Waarschuwing voor een glad wegdek


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een steile helling

Waarschuwing voor een steile helling


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een steile afdaling

Waarschuwing voor een steile afdaling


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een verkeerslicht

Waarschuwing voor een verkeerslicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een tram

Waarschuwing voor een tram


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een tunnel

Waarschuwing voor een tunnel


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer

De voorrangsborden hebben een invloed op de voorrangsregels. Ze geven aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet geven.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verderop moet u voorrang geven

Verderop moet u voorrang geven


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een rotonde

Waarschuwing voor een rotonde


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang verderop

Stop en geef voorrang verderop


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links afslaan verplicht

Links afslaan verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links of rechts afslaan verplicht

Links of rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts afslaan verplicht

Rechts afslaan verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links passeren verplicht

Links passeren verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts passeren verplicht

Rechts passeren verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechtdoor rijden verplicht

Rechtdoor rijden verplicht


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht pad voor fietsers

Verplicht pad voor fietsers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht pad voor voetgangers

Verplicht pad voor voetgangers

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Bussen verboden

Bussen verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Fietsers verboden

Fietsers verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)

Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Motors verboden

Motors verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Voetgangers verboden

Voetgangers verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Vrachtwagens verboden

Vrachtwagens verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)

Sneller rijden dan aangegeven verboden (snelheidslimiet)


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een zone met snelheidslimiet

Begin van een zone met snelheidslimiet


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links afslaan verboden

Links afslaan verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts afslaan verboden

Rechts afslaan verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Omkeren verboden (U-bocht)

Omkeren verboden (U-bocht)


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Voertuigen hoger dan aangegeven verboden

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren verboden

Parkeren verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren en stoppen verboden

Parkeren en stoppen verboden


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Algemene informatie over de richtingen

Algemene informatie over de richtingen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de bestemming van de oprit

Informatie over de bestemming van de oprit


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de richtingen van de rotonde

Informatie over de richtingen van de rotonde


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een autoweg

Begin van een autoweg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rijstrook voor bussen

Rijstrook voor bussen


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rijstrook voor fietsers

Rijstrook voor fietsers


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Weg met eenrichtingsverkeer

Weg met eenrichtingsverkeer


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven