loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Voorrangsborden

Verkeersborden die invloed hebben op de voorrangsregels noemen we voorrangsborden, ze zijn de meest voorkomende en belangrijkste verkeersborden. Bij een kruispunt, rotonde of wegversmalling geven ze aan wie er voorrang heeft en wie er voorrang moet verlenen.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Geef voorrang aan alle bestuurders

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verderop moet je voorrang geven

Verderop moet je voorrang geven


Waarschuwing voor een rotonde

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een rotonde

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links


Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurders

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders


Stop en geef voorrang verderop

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang verderop

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers


Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrangs verlenen

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrangs verlenen