loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Gebodsborden

De gebodsborden leggen een verplichting/gebod op dat weggebruikers moeten nakomen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links afslaan verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links of rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts afslaan verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links passeren verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts passeren verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechtdoor rijden verplichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht pad voor fietsersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht pad voor voetgangers
Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Links afslaan</b> verplicht.

Links afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Links of rechts afslaan</b> verplicht.

Links of rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Rechts afslaan</b> verplicht.

Rechts afslaan verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Links passeren</b> verplicht.

Links passeren verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Rechts passeren</b> verplicht.

Rechts passeren verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Rechtdoor rijden</b> verplicht.

Rechtdoor rijden verplicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/fietspad'>pad voor fietsers</a>.

Verplicht pad voor fietsers.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verplicht <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voetpad'>pad voor voetgangers</a>.