loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Verbodsborden

De verbodsborden verbieden een bepaalde actie. Ze geven bepaalde acties aan dat weggebruikers niet mogen doen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Bussen verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Fietsers verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verboden richting (weg met eenrichtingsverkeer)Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Motors verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Voetgangers verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Vrachtwagens verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een maximumsnelheidVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een zone met maximumsnelheidVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links afslaan verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts afslaan verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Omkeren verboden (U-bocht)Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Voertuigen hoger dan aangegeven verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren en stoppen verbodenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers
Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/bus'>Bussen</a> verboden.

Bussen verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/fietser'>Fietsers</a> verboden.

Fietsers verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verboden richting. (weg met <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>).

Verboden richting
(weg met eenrichtingsverkeer).


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/motorfiets'>Motors</a> verboden.

Motors verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voetganger'>Voetgangers</a> verboden.

Voetgangers verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/vrachtwagen'>Vrachtwagens</a> verboden.

Vrachtwagens verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/zone'>zone</a> met <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/maximumsnelheid'>maximumsnelheid</a>.

Begin van een zone met maximumsnelheid.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Links afslaan verboden.

Links afslaan verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Rechts afslaan verboden.

Rechts afslaan verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Omkeren</b> verboden (U-bocht).

Omkeren verboden (U-bocht).


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Voertuigen <b>hoger</b> dan aangegeven verboden.

Voertuigen hoger dan aangegeven verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> verboden.

Parkeren verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> en <b>stoppen</b> verboden.

Parkeren en stoppen verboden.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Wegversmalling</b>, geef voorrang aan tegenliggers.

Wegversmalling, geef voorrang aan tegenliggers.