loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort weg of verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de bestemming van de opritVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de richtingen van de rotondeVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een autowegVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: BusstrookVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een fietsstraatVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een autosnelwegVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Weg met eenrichtingsverkeerVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren is toegestaanVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven
Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Algemene informatie over de <b>richtingen</b>.

Algemene informatie over de richtingen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de bestemming van de <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/oprit'>oprit</a>.

Informatie over de bestemming van de oprit.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Informatie over de <b>richtingen</b> van de <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Informatie over de richtingen van de rotonde.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/autoweg'>autoweg</a>.

Begin van een autoweg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/busstrook'>Busstrook</a>.

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/fietsstraat'>fietsstraat</a>.

Begin van een fietsstraat.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/autosnelweg'>autosnelweg</a>.

Begin van een autosnelweg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Weg met <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/eenrichtingsverkeer'>eenrichtingsverkeer</a>.

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/parkeren'>Parkeren</a> is <b>toegestaan</b>.

Parkeren is toegestaan.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Wegversmalling</b>, tegenliggers moeten voorrang geven.

Wegversmalling, tegenliggers moeten voorrang geven.