loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg, zodat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Informatieborden

De informatieborden geven u meer informatie over het begin (en einde) van een soort verkeerssituatie.


traffic signtraffic signtraffic signtraffic sign

Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een expresweg

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Begin van een autosnelweg

Begin van een autosnelweg


Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Weg met eenrichtingsverkeer

Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Parkeren is toegestaan

Parkeren is toegestaan