loading

Verkeersborden

De verkeersborden bevinden zich aan de zijkant of bovenkant van de weg. Ze geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen op de weg en zorgen ervoor dat het verkeer veilig en vlot kan verlopen. Iedereen moet de verkeersborden dus goed kennen!


Waarschuwingsborden

De waarschuwingsborden worden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke verkeerssituatie.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor vee op de wegVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor schapen op de wegVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een verkeersdrempelVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor wegdekschadeVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor kinderenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verderop moet u voorrang gevenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een rotondeVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van linksVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechtsVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang aan alle bestuurdersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Stop en geef voorrang verderopVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor hevige zijwindVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een bocht naar linksVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechtsVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor fietsersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een duik in de wegVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor voertuigen van hulpdienstenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor vallende stenenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een beperkte hoogteVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor ruitersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor losse steentje op het wegdekVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een versmallingVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechtsVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor voetgangersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangersVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een wegversmallingVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een wegversmalling langs linksVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor wegenwerkenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een glad wegdekVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een steile hellingVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een steile afdalingVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een verkeerslichtVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomenVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoorVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoorVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een tramVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een tunnelVerkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer
Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <b>laagvliegende</b> <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/vliegtuig'>vliegtuigen</a>.

Waarschuwing voor laagvliegende vliegtuigen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/vee'>vee</a> op de weg.

Waarschuwing voor vee op de weg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/wildaanrijding'>schapen</a> op de weg.

Waarschuwing voor schapen op de weg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/verkeersdrempel'>verkeersdrempel</a>.

Waarschuwing voor een verkeersdrempel.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/wegdekschade'>wegdekschade</a>.

Waarschuwing voor wegdekschade.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/kind'>kinderen</a>.

Waarschuwing voor kinderen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voorrang-verlenen'>Geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Verderop moet u <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voorrang-verlenen'>voorrang geven</a>.

Verderop moet u voorrang geven.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/rotonde'>rotonde</a>.

Waarschuwing voor een rotonde.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met een <b>zijweg</b> van links.

Waarschuwing voor een kruispunt met een zijweg van links.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voorrangskruispunt'>kruispunt</a> met <b>zijwegen</b> van links en rechts.

Waarschuwing voor een kruispunt met zijwegen van links en rechts.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/stopbord'>Stop</a> en <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voorrang-verlenen'>geef voorrang</a> aan alle bestuurders.

Stop en geef voorrang aan alle bestuurders.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: <b>Stop</b> en <b>geef voorrang</b> verderop.

Stop en geef voorrang verderop.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor hevige <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/zijwind'>zijwind</a>.

Waarschuwing voor hevige zijwind.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>U-bocht</b>.

Waarschuwing voor een U-bocht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een bocht naar links.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>dubbele bocht</b>, eerst links daarna rechts.

Waarschuwing voor een dubbele bocht, eerst links daarna rechts.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>scherpe bocht</b> naar links.

Waarschuwing voor een scherpe bocht naar links.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <b>bochten</b>.

Waarschuwing voor bochten.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/fietser'>fietsers</a>.

Waarschuwing voor fietsers.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>duik</b> in de weg.

Waarschuwing voor een duik in de weg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor voertuigen van <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/hulpdiensten'>hulpdiensten</a>.

Waarschuwing voor voertuigen van hulpdiensten.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <b>vallende stenen</b>.

Waarschuwing voor vallende stenen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>beperkte hoogte</b>.

Waarschuwing voor een beperkte hoogte.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/ruiter'>ruiters</a>.

Waarschuwing voor ruiters.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <b>losse steentje</b> op het wegdek.

Waarschuwing voor losse steentje op het wegdek.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>versmalling</b>.

Waarschuwing voor een versmalling.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een obstakel, <b>passeer</b> links of rechts.

Waarschuwing voor een obstakel, passeer links of rechts.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/oversteekplaats'>oversteekplaats</a> voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/voetganger'>voetgangers</a>.

Waarschuwing voor een oversteekplaats voor voetgangers.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b>.

Waarschuwing voor een wegversmalling.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>wegversmalling</b> langs links.

Waarschuwing voor een wegversmalling langs links.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/wegenwerken'>wegenwerken</a>.

Waarschuwing voor wegenwerken.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een zijweg die wordt <b>samengevoegd</b> met de hoofdweg.

Waarschuwing voor een zijweg die wordt samengevoegd met de hoofdweg.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <b>glad wegdek</b>.

Waarschuwing voor een glad wegdek.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/hellingsgraad'>steile helling</a>.

Waarschuwing voor een steile helling.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/hellingsgraad'>steile afdaling</a>.

Waarschuwing voor een steile afdaling.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/verkeerslichten'>verkeerslicht</a>.

Waarschuwing voor een verkeerslicht.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>zonder</b> <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang zonder slagbomen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met</b> <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/slagboom'>slagbomen</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met slagbomen.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met 1</b> <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met 1 spoor.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorwegovergang'>spoorwegovergang</a> <b>met meer dan 1</b> <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/spoorlijn'>spoor</a>.

Waarschuwing voor een spoorwegovergang met meer dan 1 spoor.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/tram'>tram</a>.

Waarschuwing voor een tram.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een <a href='/nl/nieuw-zeeland/overzicht/tunnel'>tunnel</a>.

Waarschuwing voor een tunnel.


Verkeersbord uit Nieuw Zeeland: Waarschuwing voor een weg met <b>tweerichtingsverkeer</b>.

Waarschuwing voor een weg met tweerichtingsverkeer.